ความเป็นมาของโลโก้ เฟรชเก็ต

การเรียงเรื่องราวเพื่อบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยทางเราได้ร้อยเรียงเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากทางแบรนด์ ซึ่งดึงความเป็นตลาดของสดออนไลน์ในแง่มุมต่างๆมาถ่ายทอดผ่าน ตราสินค้า หรือ โลโก้ของเฟรชเก็ต

เราดึงความพิถีพิถันผ่านมาในมุมของความลงตัวของตรา ในภาพรวมให้เห็นได้เด่นชัดที่สุด โดย การเขียนด้วยการใช้ฝีแปรงของตัวอักษร มีความขรุขระ ไม่เรียบเสียทีเดียว สื่อถืงความแท้จริง และ น่าเชื่อถือ ที่เฟรชเก็ตมีให้ไว้ในวิสัยทัศน์ของแบรนด์ ที่ได้ผ่านการเลือกสรรสินค้า วัตถุดิบ และ ส่วนประกอบที่หลากหลาย จากสถานที่จริง ราคาจริง และ น่าเชื่อถือจริง จากผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ เพียงแต่ด้วยการที่เป็นตลาดสดบนโลกออนไลน์ ความพิถีพิถันของการปรับสินค้าจริงเพื่อความเหมาะสมกับยุคจึงได้ถูกเกลา ผ่านตัวอักษร ให้เห็นถึงการเรียงความพิถีพิถันของเฟรชเก็ตที่รังสรรค์สิ่งที่ยากเข้าด้วยกันอย่างไร้ที่ติ

อีกทั้งปลายของฝีแปรง มีการตวัดให้เห็นถึงความรวมเร็ว เพราะต้องควบคุมการปัด ปลายแปรง ให้เหมาะสมและให้ความหนาของเส้นแต่ละเส้นเกิดจากการขีดด้วยความเร็วที่พอดีต่อการปัดฝีแปรงหนึ่งครั้ง

และด้วยการเล่นสีทั้งสองที่เด่นชัด เป็นการสื่อความหมายตรงตัวเพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดย
ใช้สีโทนเย็นเพื่อแทนผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ที่ได้เตรียมพืช ผัก และ วัตถุดิบธรรมชาติต่างๆ ซึ่งคือส่วนสีเขียวหลัก
และ ปรับให้เข้ากันกับสีโทนร้อน นั่นคือสีส้มที่ได้เลือก เพื่อให้สื่อถึงการเป็นร้านอาหาร มีการใช้ไฟในการปรุง มีการบริการที่รวดเร็ว และ ร้อนแรง เพื่อคัดส่วนที่ดีที่สุดจาก ฝั่งสีเขียว มาเป็นสีส้ม ได้อย่างสมดุลทั้งรสชาติ และ ผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการร่วมงานกันกับเฟรชเก็ต ทั้งหมดจึงหลอมรวมมาเป็นอัตลักษณ์ และ ตราเฟรชเก็ต ที่ใช้ในปัจจุบัน

หากแต่เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาธุรกิจที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนผู้ใช้งานและในส่วนผู้ผลิตวัตถุดิบเมื่อได้ร่วมงานกับเรา เช่นเดียวกันกับองค์ประกอบอื่นๆของตราเฟรชเก็ต ซึ่งมีการปรับแผนการออกแบบ ลดทอน และ ปรับใช้กับทุกๆรายละเอียดการแสดงผล เพื่อการใช้งานผ่านสื่อสารสนเทศบนเว็บไซต์ที่เป็นสื่อหลักของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไป เพื่อรองรับผู้ใช้งานทุกประเภทและทุกการแสดงผลที่ดีที่สุด

By ARN CREATIVE STUDIO

A photo posted by Freshket (@freshket) on