Krungthep Turakij Newspaper

คุณภาพ ราคาเป็นธรรม มีความโปร่งใส เป็น 3 คำที่ “Freshket” (เฟรชเก็ต) ต้องการจะขับเคลื่อนในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรของประเทศไทย แม้เป้าหมายจะยิ่งใหญ่ “พงษ์ลดา พะเนียงเวทย์” (เบลล์) ในฐานะ CEO เฟรชเก็ต บอกว่า แต่หากตั้งใจทำอย่างมีความสุข เต็มไปด้วยแพชชั่น ก็จะมีแรงฮึดมีความอดทนที่สุดก็จะประสบความสำเร็จในไม่ช้า

Read More: www.bangkokbiznews.com

krungthep-turakij-newspaper-print